Om advokatbyrån

..

Byråns ledord är hög kompetens, tillgänglighet och leveranssäkerhet av utfört arbete

..

Advokatbyrån

Jag, Lennart Lefverström, har varit advokat sedan 1985.

Fram till år 2010 var jag verksam som advokat och delägare hos Advokaterna Widell & Fresk och Tingvalla advokatbyrå. Jag bedriver numera egen advokatverksamhet i Karlstad i kontorsgemenskap med Ahlford advokatbyrå.

Jag har mångårig erfarenhet av straffrätt. Jag var vidare verksam som domare vid Värmlands tingsrätt under några år vilket gav mig en fördjupad kunskap inom detta område.

Vidare har jag en lång erfarenhet av affärsjuridik och företagskontakter. Styrelseuppdrag ingår i mitt arbetsområde samt rådgivning i obeståndsfrågor. Jag var även verksam som konkursförvaltare under åren 1982-2010.

I mitt nätverk ingår advokater, revisorer och befattningshavare i näringslivet.


Arbetsområden

◎ Brottmål

◎ Affärsjuridik

◎ Fastighetsjuridik och skogsjuridik samt uppdrag att försälja skogsfastigheter.

◎ Obeståndsjuridik

◎ Tvistemål

◎ Viss allmän praktik


Utbildning

Jur. kand. Uppsala universitet 1979
Tingsmeritering vid Karlstads tingsrätt 1979-1981
Kammarrätten i Sundsvall 1981-1982

Språk

Svenska och Engelska.

Lennart Lefverström

Lennart Lefverström


Kontakt

..

Postadress
Box 644
651 14 Karlstad

Besöksadress
Kungsgatan 16
651 14 Karlstad

Lennart Lefverström
Advokat
070-5217023
E-Mail

Cecilia Magnusson
Paralegal
054-195350
✉ E-Mail